Home

Årsredovisning Länsstyrelsen Norrbotten

Årsredovisning 2020 Länsstyrelsen Norrbotte

Länsstyrelsens årsredovisning är uppbyggd för att motsvara kraven i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Den består av delarna: Landshövdingen har ordet; Årsredovisningens innehåll; Resultatredovisning; Övriga återrapporteringskrav; Finansiell redovisning; Landshövdingens underskrift av årsredovisningen; Bilagor Länsstyrelsen är alltså en viktig länk mellan länets kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna å den andra sidan. Det här är Länsstyrelsen i Norrbottens läns årsredovisning för år 2020. Årsredovisning 2020 Länsstyrelsen är alltså en viktig länk mellan länets kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna å den andra sidan. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning Årsredovisning 2020 . Sida 2 (79) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION . Region Norrbotten lgekpl-4-859 0.7 . Region Norrbottens ekonomiska resultat för 2020 är positivt med 877 mnkr. Det är 438 mnkr bättre än budget och förklaras väsentligen med låg netto

Verksamhetsplanering och årsredovisning Länsstyrelsen

 1. Bolagsdata och årsredovisning för Länsstyrelsen i Norrbottens Län
 2. Formuläret kan endast användas för att sända in årsredovisning och revisionsberättelse i elektronisk form. För att lämna in årsredovisning och revisionsberättelse i elektronisk form krävs att de är i PDF-, JPEG- eller TIF-format. Årsredovisningen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter alternativt av stiftelsens förvaltare och vara påtecknad av stiftelsens revisor/revisorer
 3. Fältarbeten i Norrbotten i sommar I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter, kartläggning av vägtrummor och projekt för att återställa vattenmiljöer
 4. Dessa fonder förvaltar Länsstyrelsen i Norrbottens län Albert Anderssons fond. Lämnar bidrag och understöd till verkligt behövande barn i Norrbottens län. Nästa ansökningsomgång för att söka medel blir 2022. J.A och Hanna Boströms fon
 5. Om Länsstyrelsen i Norrbottens län; Kontakta oss; Vårt uppdrag. Internrevision; Så styrs länsstyrelsen; Verksamhetsplanering och årsredovisning; Agenda 2030; Tillväxt; Insynsråd; Regionalt skogsprogram; Nyheter och press; Våra tjänster; Kalender; Jobba hos oss; Besöksmål; Länsstyrelsen Norrbotten
 6. Årsredovisning 2020 Region Norrbotten Dnr 00201-2021 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 1. Godkänna årsredovisning Region Norrbotten 2020. 2. Göra avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) med 787 mnkr. Yttrande till beslutsförslage

Årsredovisning 2018 Länsstyrelsen Norrbotte

Myndighet Länsstyrelsen i Norrbottens län Anslag 1:1 Näringsdepartementet Ändringsbeslut 2017-06-15 Ändringsbeslut 2017-12-07 Ändringsbeslut 2018-02-15 Anslag 1:11 Utrikesdepartementet Anslag 3:13 Utbildningsdepartemente Länsstyrelsen i Norrbottens län Revisionsrapport - Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsen i Norrbottens läns årsredovisning, daterad 2016-02-19. Syftet har varit att bedöma om: • årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk Länsstyrelsen bidrog i storsatsningen. OK Norrbottens nya bemannade station i Pajala var en investering på 16,5 miljoner kronor. Länsstyrelsen gick in och bidrog med 1,9 miljoner genom lantbruksstöd från Europeiska jordbruksfonden. Den nya stationen byggdes i korsningen mellan väg 392 mot Luleå och Överkalix, och väg 99 mot Haparanda. Stadga Länsstyrelsen i Norrbottens län, Intern kontroll och redovisning av snöskotrar, löpande granskning Länsstyrelsen i Norrbottens län, Lönerutinen, löpande granskning Länsstyrelsens i Norrbottens län årsredovisning 200

Årsredovisning Region Norrbotten 2020 Coronapandemin påverkar regionen och dess verksamheter på många sätt. Covid-verksamheter har byggts upp och omprioritering har gjorts av planerad vård och annan verksamhet, vilket lett till undanträngd vård och nya vårdbehov som regionen behöver hantera i år och åren framöver Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in? De flesta stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till länsstyrelsen. För vissa stiftelser (kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som avses i 9 kap. 10 § stiftelselagen) gäller i stället att handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets. Årsredovisning - Länsstyrelsen i Norrbottens län. Årsredovisning / Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län (medarbetare) Alternativt namn: Norrbottens län. Länsstyrelsen Alternativt namn: Länsstyrelsen i Norrbotten Alternativt namn: Engelska: County Administrative Board of Norrbotten Luleå : Länsstyr. i Norrbottens län, 199?

Länsstyrelsen i Norrbottens Län - Företagsinformation

Insändande av stiftelses årsredovisning - Lansstyrelse

Årsredovisningen ska vara hos oss senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det är däremot bra om du lämnar in årsredovisningen i god tid. Då är du säker på att hinna rätta till brister som vi eventuellt hittar innan sista dagen och därmed slippa betala en förseningsavgift Hitta information om Länsstyrelsen i Norrbottens Län. Adress: Stationsgatan 5, Postnummer: 972 38. Telefon: 010-225 50 . Norrbottens länsstyrelse kan öppna upp för skyddsjakt i nationalparken Publicerad 26 april 2021 Sedan 1995 har delar av Haparanda skärgård klassats som nationalpark och jakt har förbjudits

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor Årsredovisning för ett unikt år Pressmeddelande • Feb 18, 2021 16:29 CET Idag skrev landshövding Ylva Thörn på Länsstyrelsens årsredovisning för 2020

Norrbotten Länsstyrelsen Norrbotte

Länsstyrelsen Norrbotten - jämställdhet, klimat, fiske, natur, samhällsplanering, landsbygdsutveckling, myndigheter, djurhållning, djur, krisberedskap, energi. I veckan samlades fler än 100 deltagare i Riksgränsen för Nordiska mästerskapen i extremskidåkning, något som bröt mot den rådande pandemilagen. Trots detta utförde inte Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Norrbotten. 6,893 likes · 1,212 talking about this · 403 were here. Välkommen till Länsstyrelsen Norrbotten! Vi arbetar efter visionen Tillsammans för Norrbottens bästa Årsredovisning 2006 - IUC Norrbotten Årsredovisning 2010 - IUC Norrbotten . READ. Årsredovisning 2010. producerad av iuc electropolis ab i samarbete med kommunikationsbyrån yours. foto pantheon, andreas nordin. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkning 6. Balansräkning 7. Redovisningsprinciper och. bokslutskommentarer 8

Lotta Finstorp ny landshövding i Norrbottens län

Länsstyrelsen Norrbotten. 6,855 likes · 1,122 talking about this · 403 were here. Välkommen till Länsstyrelsen Norrbotten! Vi arbetar efter visionen Tillsammans för Norrbottens bästa läns årsredovisning 2018 . Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsen i Stockholms läns årsredovisning 2018, daterad 2019-02-21. Vi vill med denna revisionsrapport uppmärksamma er på iakttagelser från vår Länsstyrelsen har under 2018 saknat tillräcklig kompetens om redovisning oc

Trafikverket har bemyndiganderamar som uppgår till 207 018 miljoner kronor enligt regleringsbrevet för 2019. Riksrevisionen har i granskningen av Trafikverkets rutiner för redovisning mot bemyndiganden noterat brister i redovisningen. Trafikverket hade i utkast till årsredovisningen beräknat och redovisat vissa utestående åtaganden fel, tillämpat fel redovisningsprincip för beräkning. Länsstyrelsen i Norrbotten har idag gett Banverket klarsignal för första etappen av Haparandabanan. Beslutet innebär att Banverket kan sätta igång arbetet

Stiftelser Länsstyrelsen Norrbotte

Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 9 mars fastställt villkor för småviltjakten 2007/08. Beslutet omfattar tidpunkter för jakten, priser och jaktvillkor.. På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam)

Länsstyrelsen i Norrbottens län är en statlig myndighet med kontor i Luleå och Jokkmokk.Länsstyrelsens ansvar omfattar myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen. Länsstyrelsen har också ett särskilt ansvar att samordna statliga myndigheters insatser i länet I år fyller Sveriges första nationalparker 100 år. Det kommer att uppmärksammas med mängder av aktiviteter runt om i hela landet. Jubileumsåret, som går under namnet Naturens år 2009.

Som ett led i granskningen av årsredovisningen har Riksrevisionen identifierat brister som vi bedömt bör komma till myndighetsledningens kännedom. Bristerna avser flera fel av mindre karaktär, varav många identifierats föregående år men inte åtgärdats. Riksrevisionen rekommenderar Länsstyrelsen i Södermanland att förbättra sin process för framtagande och kvalitetssäkring. Willy Sundling blir ny chef för Samhällsutveckling och Kulturmiljö. - Jag har alltid varit intresserad av samhällsutveckling och haft förmånen att pröva på detta som både initiativtagare och ur det.. Norrbotten är ett landskap i nordostligaste Sverige.Det gränsar i väster till Lappland, i öster till Finland och Bottenviken och i söder till Västerbotten.Landskapet Norrbotten utgör den östra delen av Norrbottens län.. Norrbotten tillkom som ett resultat av att Norrbottens län bröts ut ur Västerbottens län 1810. Länsklyvningen kungjordes den 21 maj 1810 Länsstyrelsen Norrbotten. 6,659 likes · 669 talking about this · 401 were here. Välkommen till Länsstyrelsen Norrbotten! Vi arbetar efter visionen Tillsammans för Norrbottens bästa

Agenda 2030 Länsstyrelsen Norrbotte

Länsstyrelsen Norrbotten. 6,837 likes · 1,253 talking about this · 403 were here. Välkommen till Länsstyrelsen Norrbotten! Vi arbetar efter visionen Tillsammans för Norrbottens bästa Länsstyrelsen Norrbotten har publicerat en video i spellistan Bättre bemötande. 3 maj 2019 ·. SVT Nyheter Norrbotten ger dig de senaste nyheterna från Norrbottens län

Norrbottningar - vi kan bättre! Länsstyrelsen Norrbotte

Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen Länsstyrelsen Norrbotten. 6,822 likes · 993 talking about this · 403 were here. Välkommen till Länsstyrelsen Norrbotten! Vi arbetar efter visionen Tillsammans för Norrbottens bästa Det senaste om Länsstyrelsen i Norrbotten.Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Länsstyrelsen i Norrbotten på Aftonbladet.se

Länsstyrelsen i Norrbottens län, årsredovisning 2015

Länsstyrelsen i Norrbottens län har efter samråd med Jämtland och Västerbotten tagit beslut om att införa vissa begränsningar i årets ripjakt. Årets.. En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag varken har medlemmar eller ägare.Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturförvaltningsenheten Norrbottens län, Sverige 1 timme sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Ansök på företagets webbplats Spara. Spara jobb. Spara det här jobbet med din befintliga profil på LinkedIn eller skapa en ny profil 5 xmlns=_: xml:lang=en>Sweden 2020 Årsredovisningsstatistik verksamhetskostnader och årsarbetskrafter Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter per verksamhet och år 2019 Årsredovisning Kostnader Årsarbetskrafter Redovisningsdata från länsstyrelsernas ekonomisystem. All redovisning sker på verksamhet (väs). Årsarbetskraft räkas från antal redovisade timmar, 1710 timmar =1,0. Hållbarhetsredovisning syftar till att skapa en hållbar utveckling och ses som ett verktyg eller en möjlighet för företag att lämna information om dessa tre aspekter och det leder till ett ökat förtroende för företaget och dess verksamhet. Syftet med denna uppsats var att beskriva hur företag inom basindustrin i Norrbotten tillämpar.

På Länsstyrelsens webbplats används kakor (cookies) bland annat för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webbplats om du accepterar kakor. Läs om kakor och hur vi använder dem. Jag accepterar kakor. Ett fel har inträffat, försök igen senare LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN, LULEÅ Länsstyrelsen har ett återkommande behov av grävmaskinstjänster och etablerar därför ett dynamiskt inköpssystem som bas för framtida avrop. Sista ansökningsdag. 2516 dagar kvar (2028-04-16) 2018. Länsstyrelsen i Norrbottens län inbjuder till anbudsgivning på snöskotrar, inklusive leverans, till sina verksamhetsorter. Sista anbudsdag. Anbudstiden utgått (2021-04-12) 2021-02-10. Skötselavtal Delliknäs, Arjeplogs kommun. Länsstyrelsen - Norrbotten. Posted by Malin on maj 22, 2012 in case | 0 comments. Framtagande av leveransdokument, projektplan mm för informationsstrukturen i Världsarvet Laponia. Varit sammanhållande i möten med projektgruppen bestående av de olika intressenterna (Länsstyrelsen, kommunerna, Naturvårdsverket, renskötande samer)

Tre nya naturreservat i Norrbotten | Länsstyrelsen NorrbottenSammy Pergament och Tommie Lögdahl SKAPA-prisets vinnare iInterreg Nord stärker det gränsöverskridande samarbetetSök stöd för information och demonstration inom ekologiskDispens för forskningsprojekt att fiska braxen, mört ochÅterskapar viktiga livsmiljöer | Länsstyrelsen NorrbottenSusanne Friberg ny chef för LänsstyrelsensLyckat integrationsprojekt | Länsstyrelsen Värmland

Författare: Länsstyrelsen i Norrbottens lan. Det verkar som vi inte kan hitta det du letar efter. Facebook Image White. Instagram Image White. Twtter Image White Norrbotten är inne i en expansiv fas, där industriutvecklingen innebär flera nyetableringar. Dessa industrier och befintliga industriverksamheter kommer att behöva nya tillstånd enligt miljöbalken och det är här du kommer in. Länsstyrelsen är en viktig part i dessa prövningar och vi förstärker nu inom detta område och söker en till två nya medarbetare Länsstyrelsen i Norrbotten förbjuder en man i Piteå kommun att ha djur enligt djurskyddslagen. Det var i december förra året som en anmälan kom in om ett flertal övergivna katter i en. Samordnare statliga ledsystemet på Länsstyrelsen Norrbotten Kiruna, Norrbottens län, Sverige 423 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Länsstyrelsen Norrbotten. Luleå tekniska universitet. Företagswebbplats. Anmäl profilen Info Driven, engagerad och. Länsstyrelsen i Norrbotten har fortfarande kvar ett antal omhändertagna hundar av draghundstypen Scandinavian hound att sälja. Omhändertagna hundar säljes i befintligt skick Uppdaterad 19 mars 2019 Publicerad 13 mars 2019 Länsstyrelsen i Norrbotten har omhändertagit tolv hanhundar och sju tikar som behöver nya hem

 • Stamtavla SKK.
 • Tageszinsen Rechner.
 • Koncernbidrag kassaflödesanalys.
 • Best way to invest in gold.
 • Lägenhet till salu Kungsholmen Pipersgatan.
 • FTC remote events.
 • Camping Abisko.
 • Tjäna pengar på aktier nybörjare.
 • NOS Ali B Bitcoin.
 • Kroger stock forecast 2030.
 • Telefonnummer Länsstyrelsen.
 • Bitcoin Ahmadiyya.
 • Best place to invest money without risk.
 • Bitcoin Cash прогноз.
 • Carnegie Center.
 • Simply souvenirs.
 • Planerade tomter Falun.
 • Skatt på lön.
 • Bitcoin Cash price prediction 2021.
 • Kontraktsränta Handelsbanken.
 • Krav til parkeringsareal.
 • Matematikxyz facit.
 • Celsius network partners.
 • Mögeltvätt Jula.
 • Euronext Index Futures.
 • Sparkasse Konto umstellen.
 • What is a demo in music.
 • Podcast kit.
 • SU mikroekonomi.
 • Discord stream sound.
 • ICA erbjudande spa.
 • List the advantages of block chain.
 • Silvermynt Korsord.
 • Key World Energy Statistics 2015.
 • Nybyggnation Lofsdalen.
 • Pregnant meme.
 • Wat is Luna Coin.
 • Pool Anders.
 • God hjälp Hemköp.
 • Jägermeister Sverige.
 • Film i Västmanland.